Flickornas stadstoalett är klar!/ The girls´ city toilet is finished!

Nu har flickorna målat klart sin toalett - en stad med höghus i blått och gult, en rosa lekplats där en drottning har stigit ur sitt höghusslott en dag för att åka på gungorna med barnen...

Now the girls have put the finishing touches on their city-toilet - a city with blue and yellow high-rise buildings and a pink playground where a queen has stepped out of her high-rise palace one day to play with the children on the swings... 
Here it is!!
 

Stadstoiletten får sina första färger!/ The city toilet gets its first layers of colour!

Nu var det äntligen dags att måla på väggarna i toaletten! Den första gruppen som skulle måla höghus och småhus samlades kring bordet och testade sina former och färger på pappmodellen.

Finally it was time to paint on the walls of the toilet! The first group tested their house shapes and colours on the paper model. 

Modellen var till hjälp sedan då man skulle hitta rätt placering och storlek på huset på toalettväggen.

Using the model meant that they knew then what size to draw up their houses where they should draw them on the toilet walls.
Nästa grupp målade grunden till en rosa lekplats!

The next group painted in a pink playground!
Och så var lektionen slut ! Så här ser det ut så här långt. Nästa gång kommer alla detaljerna; förnster,människor, djur, lekplatssakerna...

By the end of the lesson the toilet looked like this! Next lesson its time to paint in all the details; the windows, the people, the animals, all the play-ground equipment...

Flickorna brainstormar kring sin Stadstoalett/ Brainstorming for the city-toilet

Idag var det mycket vi behövde diskutera kring utformningen av flicktoaletten- Stadstoaletten!

För det första; Hur ville de att toalettbesökaren skulle känna? Jo lite intresserad, lite lugn, INTE stressad! sa barnen. Vi hade sett att olika elever tyckte olika om det där med lugna och upprörda färger. Så hur skulle vi tänka då? Om man målade alla dessa saker i staden med en massa olika färger hur skulle besökaren känna sig då tror ni? Stressad!! ropade alla! Om man bara valde tre färger skulle det bli lugnare då? Ja, det trodde gruppen att det skulle bli lugnare.
Om alla skulle välja bara tre färger som de tyckte blev lugna tillsammans så kanske vi kunde få en idé om vilka färger som alla tyckte bäst om och blev lugnast av. De tre färgerna som de flesta hade valt var rosa, gult och ljusblått.

Today the girls had their work cut out for them! There was a lot of things that we needed to discuss before we could start painting the girls City toilet!
Firstly; What did they want people to feel when they visited this toilet? Well, a bit interrested, a bit calm, NOT stressed! the children said. We had noticed that different people have different feelings about colours- which ones are calming and which are more energetic. We needed to choose some colours that everyone could enjoy and that could help to make the toilet a calm place to be. And to limit our choice to 3 colours we all agreed is clamer than having a whole lot of colours AND a whole lot of things in the city.
 

 


Nästa fråga var HUR staden skulle se ut
. En elev tyckte att det inte bara skulle vara jätte stora saker på väggarna annars skulle toaletten kännas så liten, och även besökaren för den delen. Vi tittade igen på alla teckningar och märkte hur det var flera elever som hade målat saker lite 'tvärttom' - ett ljus och en blomma som var lika stora som husen, ett träd som var röd istället för grönt, en himmel som var alldeles orange och rosa... Vad skulle hända om vi tänkte lite tvärttom i denna toalett så att det blev lite roligt att titta på- hur stor är jag egentligen?? Det blev en del roliga diskussioner!

The next question was what kind of city to paint?One pupil thought that if everything in the city was really big then the toilet and its visitors would feel really small. We looked at their drawings again and saw that there were several girls that had drawn things in the city opposite to how they really are. Like a candle that was as big as a house, a tree that was red, a sky that was red and orange.  There was a fun discussion about this idea!  
Nu behövde vi bestämma vad vi skulle måla i staden och vilka skulle göra vad.

Now we neede to decide what would be in the city and who would paint what.Tema staden!/A town theme

Flickorna bestämde ganska tidigt att de ville måla en stad i flicktoaletten. Nästa lektion tejpade vi ut ett långt papper på golvet och alla flickorna fick teckna vad de ville se på en vägg i toaletten.

The girls decided that they wanted to paint a city in their toilet so for the next lesson they sketched their ideas on a long roll of paper thatb I'd taped out in the floor. och så några skisser på rad...


Projektet börjar på Sörgården, Mossebergsskolan/ Next project starts at Sörgården pre-school class


Förskoleklassen Sörgården delas upp i två grupper - en pojk och en flickgrupp - eftersom det är pojk- och flicktolatterna i omklädningsrummen de har fått att utsmycka. Som vanligt börjar vi med att testa att måla olika känslor med oljapasteller. Denna gången delade vi pappret i två lika stora delar och målade en lugn känsla på ena sidan och en upprörd känsla på andra sidan.

Preschool class ' Sörgården' started on their art toilets. They have a boys and girls toilet to design art work for so of course the class is separated into boy and girl groups for this particular project. We started again with expressing feelings with oil-pastels and large nails to scrape through the layers of colour with.Eleverna målade känslor med hjälp utav oljapasteller och och spik som man kunde använda för att rista igenom lager av färg.
Sätter man ihop alla bilder blir det en enda bild som är både vacker och spännande att titta på!

A composite art-work made from some of the feeling drawings.


Plötsligt blev det en konsttoalett till.../ All of a sudden there was another art toilet...

I fredags blev det plötsligt två konsttolaetter på Mosseberg! Taket på den lilla toaletten blev så vacker med de blåa målningar att de små röda teckningarna blev överflödiga. Denna insikt framkom efter en diskussion med Agneta, städerskan (hon har ett bra konstnärligt öga hon!) och några lärare och elever.  Istället blev de till en liten utsmyckning på den stora toaletten- som en bård runt hela rummet. Så kan det gå i en skapande process! Tack alla på skolan som hjälpte till att komma fram till denna lösning! Att limma papper på kakel blir inte lika hållbart, även om man målar över med lack, men å andra sidan så det är lätt att ta bort teckningarna efter ett tag och ersätta med nya. Kakelplattorna fungerar som små ramar för konstverk och de är så många så hela skolan skulle kunna vara med på dessa tillfälliga utsmyckningar.


The ceiling of just blue paintings was so complete in itself that I, together with the cleaner Agneta (I discovered that she has an artistic streak!) a few teachers and some passing students, decided that the red symbols that the children had drawn distracted from the ceiling. We decided that they would be great in the other larger tiled toilet just next door. They look great there as a boarder around the whole room and although they are not as permanent as paper on a painted surface it could be a great idea for short-term art display. Each tile becomes like a small frame for a piece of work and there are so many that the whole school could participate!

 'Bara blå' toaletten klar!/ 'Just blue' toilet is completed!

Norrgårdens 'bara blå' målningarna är nummera en vacker himmel i toaletten vid bamba. Se och njut!!

Norrgårdens 'just blue' paintings are now a beautiful sky i the toilet beside the school dining room! Enjoy!!

 

Sista lektionen på Norrgården / Last lesson at Norrgården

Vi började med att titta på alla barnens 'bara blå' målningar som jag hade lagt ut i rutan på golvet, 'som är golvet men vi låtsas att det är taket' förklarar en elev för en annan som inte har varit med på de tidigare lektionerna.


We started the lesson by looking at all the 'just blue' paintings the children had painted which were now arranged in a taped square on the floor. It was on the floor ' but we are pretending that it is the ceiling', explained one pupil to another who had not been to the previous lessons.


 


Jag pratade igen om konstnären Paul Klee som tyckte så mycket om hur barn måla att han ville själv lära sig att måla som ett barn. Och så pratade vi om att nu lägga till alla de andra idéerna som barnen hade men att denna gången måla dessa i olika röda nyanser precis som Paul Klee hade gjort. Barnen tittade på några små 'tecken' eller 'symboler' och de berättade vad dessa symboler påminde dem om.

I talked again to the children about the artist Paul Klee who wanted to learn to paint laike a child. And we talked about adding all the other ideas that the children had and that we could draw these in different red-tones just blike Paul Klee had done. The children looked at different symbols and talked about what they reminded them of.
Paul Klee ' Nile'

Vi gick ned till Skaparverkstan och barnen skapade sina egna tecken i  röd, orange och brun olja pasteller som blandades ihop för att få olika nyanser. Sedan klippte barnen ut sina tecken och testade dem på den blåa målningarna.

We went down to the 'creativity studio' and the children started drawing their symbols using different shades of red, orange and brown oil pastels . They then cut them out and tested them against the blue paintings. 
 


Nästa vecka ska allt monteras på toaletten!

Next week it will all be hung up in the toilet!


Lysblått på olika sätt/ Light blue in two different ways
Under lektion 4 arbetade vi vidare på 'bara blått' målningarna i akryl. Denna gången hade barnen lite kunskaper om hur man arbetar med akryl, hur man blandar färgerna så att man håller alltid en del av färgklicken 'ren', hur man tvätter penseln i vatten när man byter nyans och lite om att man kan måla med eller utan vatten för att få olika struktur och effekter.

Denna lektion pratade vi om att det finns olika sätt att få fram lysblått. Ett sätt är att blanda till vitt och det visst barnen redan. Sedan testade dem att använda bara lite blått på penseln men att använda mycket vatten istället.  Nu blir det papprets egna vita färg som gör att man får en lysare nyans. 

 In lesson 4 the children carried on with their 'just blue' paintings. The children learnt about how to use acrylic paint; how to mix the colours so that you always have some pure colour to use, cleaning the brushes in between mixing shades of blue, and dry and wet techniques with the paint. 

This lesson we talked about how to achieve a light blue in two different ways. Most of the children knew about mixing a pigment with white to lighten a tone up. Now we talked about using the papers' own whitness, a very little amount of pigment and a lot of water.
När alla var klara så satt bara en elev kvar med alla de blåfärgade faten vi hade använt som paletter. Nästa gång kanske vi målar runda målningar sa vi både två!

When most of the children has finished their paintings there was only one child left with all of the blue-coloured saucers we has used as palettes. Hmm, perhaps next time we will make round paintings!
Och nu börjar det bli många verk till toaletttaket!

Now we have plenty of blue paintings for the ceiling!


 

RSS 2.0